COLAS CZ, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

09.04.2021, aktualizováno 01.04.2022
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance

Číslo jednací: 02516-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení prostřednictvím strojního mechanismu zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky.

Informace o účastníkovi řízení:

COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26177005

Datum nabytí právní moci: 1. 4. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 287.99 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon