COLAS CZ, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 06981-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

COLAS CZ, a.s., se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany, IČO: 26177005

Datum nabytí právní moci: 3. 9. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 313.97 KB

Obsah

Sdílejte