COLAS CZ, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05331-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Rousínov u Vyškova, v ulici Rudé armády u nemovitosti č. p. 604/30 pomocí zemního mechanizmu zemní práce související se stavbou „II/430 Rousínov – průtah", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 32, a dále dne 21. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mezirolí, u domu č. p. 84 pomocí strojního mechanizmu zemní práce v souvislosti se stavbou „Nová Role – Mezirolí Komunikační systém obce Mezirolí SO 03", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 261 77 005

Datum nabytí právní moci: 27. 5. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 521.4 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon