COLAS CZ, a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 07723-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. září 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Mezirolí, zemní práce, v důsledku kterých došlo k poškození chráničky PE DN 160 středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005

Datum nabytí právní moci: 30. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 494.15 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon