Číslo jednací: 03846-5/2011-ERU

Účastník řízení dne 3. listopadu 2010 prováděl v obci Lubina u č. p. 296 (katastrální území Kopřivnice, okres Nový Jičín), v ochranném pásmu středotlakého plynárenského zařízení zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto zařízení s následným únikem zemního plynu, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu s ustanovením § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost COLAS CZ, a.s., se sídlem Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005

Datum nabytí právní moci: 30. 12. 2011

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 223.33 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon