COLAS CZ, a.s. - rozhodnutí k pracím v ochranném pásmu plynárenského zařízení v městě Liberci

Číslo jednací: 04419-11/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 19. září 2012 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v městě Liberci, v ulici Mozartova, před č. p. 727/19, stavební práce při úpravě komunikací v přímé souvislosti s realizací stavby „oprava komunikací v lokalitě Lesní ulice, I. etapa", kdy došlo k poškození nízkotlaké plynovodní přípojky
PE d 50, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jejího provozu, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
COLAS CZ, a.s., se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČ: 26177005
Datum nabytí právní moci: 8. 6. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 996.88 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon