Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy společnosti Coal Services a.s.

16.10.2012, aktualizováno 01.04.2022
  • Oddělení regulace cen v elektroenergetice
  • Oddělení sítí a organizace trhu v elektroenergetice
  • Sdělení

Návrh Pravidel provozování distribuční soustavy (Řádu) předaný společností Coal Services a.s. na základě § 97a energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení

Pravidla provozování distribuční soustavy (PDF, 1 MB)
Příloha č. 1 (PDF, 306 kB)
Příloha č. 2 (PDF, 1,05 MB)
Příloha č. 3 (PDF, 1,12 MB)
Příloha č. 4 (PDF, 1,17 MB)
Příloha č. 5 (PDF, 383,11 kB)
Příloha č. 6 (PDF, 853 03 kB)

Připomínky je možné zaslat do 31. října 2012 na adresu zdenek.petak@eru.cz

Pravidlo pro uplatnění připomínek v rámci řízení o schvalování řádů
Jakoukoliv připomínku ke zveřejněnému Řádu je nutno uplatnit tak, aby byl jednoznačně uveden článek, resp. bod, k němuž je připomínka vznášena a byl zároveň uveden text rozporované části Řádu. Dále je připomínkujícím subjektem uveden návrh nového znění předmětného ustanovení a následně je připomínka konkrétně a detailně odůvodněna. Bez řádného odůvodnění není možné se připomínkou zabývat.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1 MB
Typ: pdf
Velikost: 301.92 KB
Typ: pdf
Velikost: 1.06 MB
Typ: pdf
Velikost: 1.13 MB
Typ: pdf
Velikost: 1.17 MB
Typ: pdf
Velikost: 383.11 KB
Typ: pdf
Velikost: 853.03 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon