Cisterciácké opatství Vyšší Brod – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Datum

Číslo jednací: 09961-7/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. §91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Cisterciácké opatství Vyšší Brod, se sídlem Klášter 137, 382 73 Vyšší Brod, IČO: 00476684

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2019   

Ke stažení

Obsah

Sdílejte