CHMEL spol. s r.o. – rozhodnutí k neoznámení změn podmínek pro udělení licence

Datum

Číslo jednací: 04042-10/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111012666 v rozporu s ust. § 9 odst. 1 energetického zákona neprodleně po změně podmínek pro udělení licence dle ust. § 5 energetického zákona a změn týkajících se údajů, které jsou stanoveny jako náležitosti žádosti o udělení licence dle ust. § 7 téhož zákona, neoznámil Energetickému regulačnímu úřadu v době od 24. března 2012 do 21. května 2015 změnu provedenou v provozovně „BPS Pochvalov" na adrese č. p. 16, 270 55 Pochvalov, spočívající ve změně počtu zdrojů a celkového instalovaného elektrického výkonu uvedené provozovny oproti údajům uvedeným na licenci č. 111012666, kdy k uvedené změně došlo dne 23. března 2012, neboť téhož dne byl účastníku řízení předán nainstalovaný nový zdroj a současně po změně podmínek pro udělení licence nepředložil doklady o změně a nepožádal o změnu rozhodnutí o udělení licence č. 111012666, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. b) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CHMEL spol. s r.o., se sídlem Pochvalov č. p. 16, 270 55 Pochvalov, okres Rakovník, IČ: 4754176

Datum nabytí právní moci: 10. 9. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.46 MB

Obsah

Sdílejte