Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 10286/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 10. července 2014 v Nejdku, ul. Mládežnická, zemní práce při výstavbě kanalizace v rámci realizace stavby „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku", kdy sesuvem zeminy do rýhy výkopu při strojních pracích konaných v těsné blízkosti ochranného pásma plynárenského zařízení došlo k poškození středotlakého plynovodu PE Dn 63, a dne 16. června 2014 v Nejdku, ul. Lidická, poblíž č. p. 1228, zemní práce při výstavbě revizní betonové šachty kanalizace v rámci realizace stavby „Zlepšení vodohospodářské infrastruktury města Nejdku", kdy sesuvem zeminy z horní hrany výkopu došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE Dn 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice - Zelené Předměstí, IČ: 25253361

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon