Číslo jednací: 15941-6/2012-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 8 písm. c) a ust. § 46 odst. 12 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 7. června 2011 v rozporu s podmínkami udělenými provozovatelem zařízení distribuční soustavy v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v obci Chloumek v místě spojení ulic Zemědělská a Trojická, zemní práce v přímé souvislosti s realizací stavby „Mělník – dostavba kanalizace, 2. stavba SO 01 Chloumek", dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost CGM Czech a.s., se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, IČ: 49973215
Datum nabytí právní moci: 4. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 678.93 KB

Obsah

Sdílejte