ČEZ Prodej, s.r.o. – rozhodnutí k užití agresivní obchodní praktiky a porušení povinnosti dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb

Číslo jednací: 06811-6/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele užil agresivní obchodní praktiku ve smyslu ust. § 4 odst. 3 věty druhé ve spojení s písm. f) přílohy č. 2 zákona o ochraně spotřebitele, neboť požadoval po spotřebiteli za období od 2. února 2017 do 28. února 2017 platby za sdružené služby dodávky plynu, které mu účastník řízení dodal i přesto, že si je od něj daný spotřebitel neobjednal, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, a dále tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141015905 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny dle ust. § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČO: 27232433

Datum nabytí právní moci: 28. února 2018

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 249.58 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon