ČEZ Prodej, s.r.o. – rozhodnutí k přerušení dodávky elektřiny

Číslo jednací: 11431-5/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona v postavení obchodníka s elektřinou při výkonu své licencované činnosti přerušil dodávku elektřiny do odběrného místa zákazníka, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91 odst. 5 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433

Datum nabytí právní moci: 9. 4. 2013 pro výrok I. a III. rozhodnutí

 

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 900.8 KB

Obsah

Sdílejte