ČEZ Prodej, s.r.o. – rozhodnutí k přerušení dodávky elektrické energie do odběrného místa zákazníka

Číslo jednací: 07377-5/2014-ERU

Účastník řízení tím, že v rozporu s ust. § 30 odst. 1 písm. d) energetického zákona při výkonu své licencované činnosti v postavení obchodníka s elektřinou přerušil dne 26. června 2013 dodávku elektřiny do odběrného místa zákazníka, na adrese 5. května 71, Úvaly, PSČ: 250 82, i přesto, že zákazník upomínané částky za období 11. června 2012 až 30. dubna 2013 sice neuhradil, avšak na nesplnění druhé smluvené platební povinnosti (záloha za červen 2013 ve výši 3 310 Kč) nebyl upozorněn, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 5 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433

Datum nabytí právní moci: 12. 1. 2015

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon