ČEZ Prodej, s.r.o. – rozhodnutí k použití klamavé a agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 01432-5/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele jako držitel licence na obchod s elektřinou užil agresivní obchodní praktiku ve smyslu ustanovení § 5a odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele, když po zákazníkovi, v případě jeho odběrného místa, v období od 1. února 2014 do 31. července 2014 požadoval platby za sdružené služby dodávky elektřiny, které uvedenému zákazníkovi dodal, i přesto, že si je tento zákazník od něj neobjednal, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433

Datum nabytí právní moci: 20. 10. 2015

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon