ČEZ Prodej, s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací spotřebiteli

Číslo jednací: 03503-11/2013-ERU

Rozklad účastníka řízení proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 9. května 2013 č. j. 03503-7/2013-ERU se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433
Datum nabytí právní moci: 7. 10. 2013

 

první stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon