Číslo jednací: 02907-16/2021-ERU

I. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02907-8/2021-ERU ze dne 14. července 2021 se v rozsahu výroků  II., III., VIII., IX., X. a XII. potvrzuje a rozklad společnosti ČEZ Prodej, a.s. se v uvedeném rozsahu zamítá.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02907-8/2021-ERU ze dne 14. července 2021 se ve výroku IV., v části výroku VI ohledně 2 správních deliktů podle § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona spáchaných vůči 2 zákazníkům a ve výroku VII. zrušuje a řízení se v této části zastavuje.

III. Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02907-8/2021-ERU ze dne 14. července 2021 se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

Obviněný z přestupků, společnost ČEZ Prodej, a.s. se uznává vinným ze spáchání

  1. pokračujícího přestupku podle § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace…;
  2. přestupku podle § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace…

IV. Výrok V. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02907-8/2021-ERU ze dne 14. července 2021 se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání 11 správních deliktů podle § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona ve znění účinném do 5. června 2017, kterých se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s§ 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona nedodržel stanovenou kvalitu dodávek a služeb…

V. Výrok VI. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02907-8/2021-ERU ze dne 14. července 2021 se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání 2 správních deliktů podle § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto obchodník s plynem v rozporu s § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona porušil povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb…

VI. Výrok XI. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 02907-8/2021-ERU ze dne 14. července 2021 se mění tak, že se nahrazuje následujícím zněním:

Podle § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona se účastníkovi řízení za spáchání přestupků a správních deliktů specifikovaných ve výrocích I. až III., V., VI., VIII. až X. tohoto rozhodnutí ve znění změn provedených tímto rozhodnutím o rozkladu ukládá úhrnná pokuta ve výši 3 190 000 Kč (slovy: tři miliony sto devadesát tisíc korun českých)…

Informace o účastníkovi řízení:

ČEZ Prodej, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1/425, 140 53 Praha, IČO: 27232433

Datum nabytí právní moci: 21. 12. 2021

první stupeň

 

 

 

 

 

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 3.39 MB

Obsah

Sdílejte