ČEZ ESCO, a.s. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 09234-8/2020-ERU

Správní řízení vedené pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se měl obviněný dopustit tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace a přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se měl obviněný z přestupku dopustit tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a s ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu užil agresivní obchodní praktiku, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 03592880

Datum nabytí právní moci: 28. 4. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 820.72 KB

Obsah

Sdílejte