ČEZ Energetické služby, s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při tvorbě ceny nebo při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 08055-52/2015-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-08055/2015-ERU zahájené dne 11. září 2015 z moci úřední podle ust. § 46 správního řádu ve věci podezření ze spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, bylo podle ust. § 66 odst. 2 správního řádu ve spojení s ust. 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., přestupkový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zastaveno.

Informace o účastníkovi řízení:

společnost ČEZ Energetické služby, s.r.o., se sídlem Ostrava – Vítkovice, Výstavní 1144/103, PSČ 703 00, IČO: 27804721

Datum nabytí právní moci: 17. 1. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon