ČEZ Distribuce, a. s. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 03064-22/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona tím, že jako držitel licence nesplnil svoji povinnost držitele licence vyplývající z § 11 odst. 1 písm. i) energetického zákona vykonávat licencovanou činnost tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví osob, majetku či zájmu na ochranu životního prostředí; a přestupku podle § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona tím, že porušil povinnost vyplývající z § 25 odst. 1 písm. a) energetického zákona zajistit spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, když dlouhodobě zanedbával řádnou kontrolu a údržbu venkovního elektrického vedení vysokého napětí.

Informace o účastníkovi řízení:

ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín – Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035

Datum nabytí právní moci: 2. 10. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 357.19 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon