ČEZ Distribuce, a. s. – rozhodnutí k nesplnění povinnosti dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb

Číslo jednací: 09569-7/2018-ERU

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání 3 přestupků dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto provozovatel distribuční soustavy v rozporu s ust. § 25 odst. 10 písm. p) energetického zákona porušil svou povinnost dodržovat stanovenou kvalitu dodávek a služeb, když nedodržel standard umožnění distribuce elektřiny dle ust. § 12 odst. 1 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČO: 24729035

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2019   

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon