ČEZ Distribuce, a. s. – rozhodnutí k měření dodávky elektrické energie zařízením se skočenou platností

Číslo jednací: 01897-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v období nejméně od 1. ledna 2012 do 5. září 2012 jako držitel licence na distribuci elektřiny č. 121015583 v rozporu s ustanovením § 49 odst. 7 energetického zákona na adrese U Rourovny 826, Ostrava – Svinov, měřil dodávku elektrické energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila 31. prosince 2011, a v období nejméně od 1. ledna 2012 do 14. června 2012 jako držitel licence na distribuci elektřiny č. 121015583 v rozporu s ustanovením § 49 odst. 7 energetického zákona na adrese Práce 737/26, Ostrava, měřil dodávku elektrické energie měřicím zařízením, jehož platnost ověření skončila 31. prosince 2011, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ustanovení § 91 odst. 4 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín – Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035

Datum nabytí právní moci: 4. 3. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.01 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon