ČESKÝ DODAVATEL ENERGIÍ s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 13100-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 2. 11. 2021 požadované informace.

Informace o účastníkovi řízení:

ČESKÝ DODAVATEL ENERGIÍ s.r.o., se sídlem náměstí Biskupa Bruna 3347/1, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 05904889

Datum nabytí právní moci: 27. 11. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon