Českomoravská distribuce s.r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 03227-8/2018-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 59 odst. 8 písm. x) energetického zákona, jakožto držitel licence na distribuci plynu, nezpracoval a nepředal Energetickému regulačnímu úřadu, nejpozději do 1. března 2018, zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy za rok 2017, dopustil spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 9 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Českomoravská distribuce s.r.o., se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČO: 24669504

Datum nabytí právní moci: 8. 9. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon