České teplo s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 01758-30/2020-ERU

Správní řízení vedené s obviněným ze správních deliktů pro podezření ze spáchání 8 správních deliktů podle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterých se měl účastník řízení dopustit tím, že jakožto prodávající po skončení roku 2015 požadoval po svých tehdejších odběratelích výsledné ceny tepelné energie za rok 2015, jejichž výše nebyla v souladu s podmínkami věcného usměrňování cen podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. h) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

České teplo s.r.o., se sídlem Klapkova 731/34, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 25055925

Datum nabytí právní moci: 18. 8. 2021

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon