České teplo s.r.o. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 08817-26/2014-ERU

Správní řízení vedené pod sp. zn. KO-08817/2014-ERU s účastníkem řízení, společností České teplo s.r.o., se sídlem Praha 8 - Kobylisy, Klapkova 731/34, PSČ 182 00, IČO: 250 55 925, ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v cenové lokalitě „Šafránka" za rok 2011 požadoval cenu tepelné energie, jejíž kalkulace nebyla v souladu s ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, neboť promítl do výsledné ceny tepelné energie nepřiměřený zisk, když v položce „Zisk" uplatnil mimo jiné částku která přímo nesouvisela s dodávkou tepelné energie ve smyslu ust. bodu (1.3) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 1/2010 ze dne 11. října 2010, k cenám tepelné energie a touto činností nedodržel závazný postup při kalkulaci ceny, se dle ust. § 66 odst. 2 správního řádu ve spojení s ust. § 76 odst. 1 písm. c) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,  z a s t a v u j e .

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost České teplo s.r.o., se sídlem Klapkova 731/34, 182 00 Praha 8 - Kobylisy, IČO: 25055925

Datum nabytí právní moci: 14. 9. 2016

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.49 MB

Obsah

Sdílejte