České teplo s.r.o. – rozhodnutí k neumožnění dálkového přístupu informací o právech spotřebitele

Číslo jednací: 01019-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou č. 141118516 v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona ve dnech 6. a 13. října 2016 nezveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na svých webových stránkách www.cesketeplo.cz, Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele vypracovaný Evropskou Komisí a zveřejněný Energetickým regulačním úřadem a neinformoval své zákazníky o možnosti se s Kontrolním seznamem evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele seznámit, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost České teplo s.r.o., se sídlem Klapkova 731/34, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 25055925

Datum nabytí právní moci: 9. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.71 MB

Obsah

Sdílejte