České teplo s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí pravdivých a úplných informací nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění

Číslo jednací: 07882-3/2016-ERU

Účastník řízení, společnost, se tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie č. 310304051 a licence na rozvod tepelné energie č. 320303924 v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu pravdivé a úplné informace nezbytné pro výkon jeho zákonem stanovených oprávnění, se tak dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost České teplo s.r.o., se sídlem Klapkova 731/34, Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 25055925

Datum nabytí právní moci: 9. 8. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon