České národní aukce energií s.r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 07534-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost České národní aukce energií s.r.o., se sídlem Železniční 119/7, 326 00 Plzeň, IČO: 06077994

Datum nabytí právní moci: 20. 8. 2019   

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon