České Energetické Centrum Jih s.r.o.

Číslo jednací: 16057-7/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ustanovením § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jako držitel licence na obchod s plynem užíval agresivní obchodní praktiku definovanou v ust. § 5a odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, tím,

- že na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu, od které zákazník v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupil, následně realizoval změnu dodavatele elektřiny do jeho odběrného místa, a tím, že neakceptoval svobodný projev jeho vůle zůstat u svého původního dodavatele, kladl nepřiměřenou překážku v uplatnění jeho práv, a v období od 1. prosince 2011 do 31. ledna 2012 ho tak svým jednáním donutil stát se proti jeho vůli zákazníkem odebírajícím elektrickou energii od účastníka řízení,

- že na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu, od které zákazník v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupil, následně realizoval změnu dodavatele zemního plynu do jeho odběrného místa, a tím, že neakceptoval svobodný projev jeho vůle zůstat u svého původního dodavatele, kladl nepřiměřenou překážku v uplatnění jeho práv, a v období od 1. února 2012 do 9. dubna 2012 ho tak svým jednáním donutil stát se proti jeho vůli zákazníkem odebírajícím zemní plyn od účastníka řízení,

- že na základě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu, od které zákazník v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, odstoupil, následně realizoval změnu dodavatele zemního plynu do jeho odběrného místa, a tím, že neakceptoval svobodný projev jeho vůle zůstat u svého původního dodavatele, kladl nepřiměřenou překážku v uplatnění jeho práv, a v období od 1. listopadu 2011 do 5. prosince 2011 ho tak svým jednáním donutil stát se proti jeho vůli zákazníkem odebírajícím zemní plyn od účastníka řízení,

čímž se dopustil spáchání správních deliktů podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum Jih s.r.o., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1, IČ: 27066151
Datum nabytí právní moci: 3. 1. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.52 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon