České Energetické Centrum Jih s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informace spotřebiteli a dodržení kvality

Číslo jednací: 03599-7/2013-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. a) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu své licencované činnosti nesplnil svou povinnost poskytnout informaci spotřebiteli při nabídce a prodeji elektřiny a zemního plynu tak, aby měl možnost seznámit se s cenou před sjednáním smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo zemního plynu, čímž porušil povinnost označit zboží ve zveřejňovaných cenících konečnou nabídkovou cenou, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dále v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, nesplnil svou povinnost dodržovat parametry kvality dodávek plynu a souvisejících služeb, neboť ve smyslu ustanovení § 16 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, nezaslal písemné vyřízení reklamace vyúčtování za sdružené služby dodávky plynu, a to do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace uvedeného zákazníka, a nedodržel tak standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu, čímž se dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum Jih s.r.o., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1, IČ: 27066151
Datum nabytí právní moci: 23. 5. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.17 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon