České Energetické Centrum Jih s.r.o.

Číslo jednací: 03483-4/2012-ERU

Účastník řízení spáchal správní delikt podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb., naplněný porušením zákazu uvedeného v ustanovení § 4 odst. 3 téhož zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na obchod s elektřinou a na obchod s plynem užíval klamavé obchodní praktiky definované § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 634/1992 Sb. tím, že v období od 17. května 2011 do 29. listopadu 2011 uváděl ve Smlouvách o sdružených službách dodávky elektřiny a plynu společnost České Energetické Centrum a.s. jako garanta nižších cen elektřiny a plynu zákazníkům než jejich současný dodavatel po celou dobu platnosti smlouvy, což byl údaj, který vzhledem k okolnostem a souvislostem, za nichž byl užit, mohl uvést spotřebitele v omyl.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum Jih s.r.o., se sídlem Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1, IČ: 27066151
Datum nabytí právní moci: 10. 8. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 717.53 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon