České Energetické Centrum a.s.

Číslo jednací: 00731-6/2012-ERU

Účastník řízení nesplnil svou povinnost dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb, neboť nedodržel standard zaslání písemného vyřízení reklamace zákazníka na vyúčtování dodávky elektřiny do odběrného místa do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace podle ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum a.s., Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 28245245

Datum nabytí právní moci: 10. 3. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 426.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon