Číslo jednací: 00723-5/2012-ERU

Účastník řízení přerušil v období od 9. června 2011 do 16. června 2011 dodávku elektřiny zákazníkovi do odběrných míst, ačkoliv se nejednalo o neoprávněný odběr elektřiny, v rozporu s ust. § 30 odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 5 písm. e) podle téhož zákona, a dále nesplnil svou povinnost dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb, neboť nedodržel standard zajištění ukončení přerušení dodávky elektřiny z důvodu prodlení konečného zákazníka s úhradou plateb za odebranou elektřinu v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost České Energetické Centrum a.s., Václavské nám. 772/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 28245245

Datum nabytí právní moci: 10. 3. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 384.73 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon