CENTROPOL ENERGY, a.s. – rozhodnutí k neplnění povinnosti dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb

Číslo jednací: 11337-3/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ustanovením § 30 odst. 2 písm. d) energetického zákona jako držitel licence na obchod s elektřinou č. 140805731 nesplnil povinnost dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb, když nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny ve smyslu ustanovení § 20 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, neboť nezaslal do 15 kalendářních dnů zákazníku, písemné vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny pro odběrné místo doručené dne 9. dubna 2015, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CENTROPOL ENERGY, a.s., se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 254 58 302

Datum nabytí právní moci: 29. 12. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon