Číslo jednací: 11404-9/2012-ERU a 11404-17/2012-ERU

1. stupeň Číslo jednací: 11404-9/2012-ERU
2. stupeň Číslo jednací: 11404-17/2012-ERU

 

Správní řízení podle ustanovení § 17 odst. 7 písm. e) bod 2. zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Navrhovatel se podaným návrhem domáhal vydání deklaratorního rozhodnutí, že konkretizované právní vztahy s předmětem dodávky elektřiny, založené smlouvami o sdružených službách dodávky elektřiny mezi vymezenými stranami, k určitému datu zanikly. Důvodem zahájení řízení byla skutečnost, že obchodník s elektřinou neakceptoval vůli zákazníka směřující k ukončení smluvních vztahů.

Jednou z posuzovaných skutečností byla rovněž otázka přípustnosti jednostranné změny smlouvy a obchodních podmínek ze strany obchodníka s elektřinou během doby trvání smluvního vztahu.

Energetický regulační úřad podanému návrhu v prvním stupni vyhověl. V rámci opravného řízení bylo napadené rozhodnutí prvostupňového orgánu rozhodnutím předsedkyně o rozkladu potvrzeno.

Datum nabytí právní moci: 5. 3. 2013

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 955.43 KB
Typ: pdf
Velikost: 674.73 KB

Obsah

Sdílejte