CENTRATOP spol. s r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 01541-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 12 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie na dokladech s neúplnými údaji a dále se uznává vinným ze spáchání 12 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona vyúčtoval dodávku tepelné energie odběrateli tepelné energie na dokladech o vyúčtování dodávek tepelné energie, které byly vystaveny v rozporu s ust. § 16 odst.1 Vyhlášky.

Informace o účastníkovi řízení:

CENTRATOP spol. s r.o., se sídlem Fügnerova 1199, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČO: 26025825

Datum nabytí právní moci: 16. 5. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon