Central Energy, s.r.o. – rozhodnutí k nezpřístupnění spotřebiteli při nabídce a prodeji zboží na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně

Číslo jednací: 05249-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 13 odst. 2 písm. b) zákona o cenách v rámci výkonu licencované činnosti neuvedl ve všech svých cenících produktů sdružených služeb dodávky elektřiny pro domácnosti účinných ode dne 1. ledna 2015 pro produktové řady Standart, Akumulace 8, Akumulace 16, Přímotop, Tepelné čerpadlo a Víkend a pro všechna distribuční území konečnou nabídkovou cenu za sdružené služby dodávky elektřiny, čímž od blíže neurčené doby nejméně do 2. listopadu 2015 nesplnil svou povinnost zpřístupnit spotřebiteli při nabídce a prodeji zboží na viditelném místě formou ceníků informaci o konečné nabídkové ceně, která zahrnuje všechny daně, cla a poplatky, aby měl možnost seznámit se s cenou před jednáním o koupi, dopustil spáchání správního deliktu dle ust. § 16 odst. 1 písm. h) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Central Energy, s.r.o., se sídlem, Prostějovská 14/63, 751 24 Přerov - Přerov II - Předmostí, IČO: 278 20 114

Datum nabytí právní moci: 7. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon