Central Co – gen Energo s.r.o. – rozhodnutí k nedodržení závazného postupu při tvorbě ceny anebo při kalkulaci ceny

Číslo jednací: 02411-10/2016-ERU

Účastník řízení, se tím, že sjednal a následně požadoval výslednou cenu tepelné energie za rok 2012 v cenové lokalitě „Zvěřínek", jejíž kalkulace a výše nebyla v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 písm. c) zákona o cenách, když v rozporu s ustanovením bodu (1.1) a (1.2) cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 2/2011 ze dne 26. září 2011, k cenám tepelné energie, ve znění účinném v roce 2012 do výsledné ceny tepelné energie zahrnul ekonomicky neoprávněné náklady, a to v položce a touto činností tedy nedodržel závazný postup při tvorbě ceny anebo při kalkulaci ceny, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovením § 16 odst. 1 písm. d) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Central Co – gen Energo s.r.o., se sídlem Nymburská 53, 289 13 Zvěřínek, IČO: 28948297

Datum nabytí právní moci: 20. 8. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte