CENTEP, spol. s r. o. -rozhodnutí k porušení povinností držitele licence

Číslo jednací: 01255-3/2022-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. e) energetického zákona v návaznosti na ust. § 20 odst. 6 téhož zákona poskytl Energetickému regulačnímu úřadu nepravdivé informace v předloženém regulačním výkazu.

Informace o účastníkovi řízení:

CENTEP, spol. s r. o., se sídlem Kasárna č. ev. 45, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČO: 25930133

Datum nabytí právní moci: 1. 2. 2022

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 233.51 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon