CENTEP, spol. s r.o. - rozhodnutí k neúplným údajům na dokladech o vyúčtování tepelné energie

Číslo jednací: 11289-3/2020-ERU

Obviněný ze správních deliktů se uznává vinným ze spáchání 9 pokračujících přestupků a 1 přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie, v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona, za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 vyúčtoval dodávku tepelné energie odběratelům tepelné energie doklady o vyúčtování dodávek tepelné energie, které v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, neobsahovaly úplné údaje.

Informace o účastníkovi řízení:

CENTEP, spol. s r.o., se sídlem Kasárna 45, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČO: 25930133

Datum nabytí právní moci: 5. 1. 2021

Attached files

Typ: pdf
Velikost: 262.93 KB

Sdílejte

Share icon