CEFIL s.r.o. a Slovenské elektrárne, a.s. - rozhodnutí k porušení povinnosti

Číslo jednací: 11111-27/2019-ERU

CEFIL s.r.o. a Slovenské elektrárne, a.s. – rozhodnutí k porušení povinnosti dle čl. 8 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodního trhu s energií (dále jen „Nařízení o velkoobchodním trhu s energií")

Obvinění z přestupku byli uznáni vinnými ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 6 písm.  f) energetického zákona, kterého se dopustili dne 20. ledna 2018 porušením čl. 8 Nařízení o velkoobchodním trhu s energií tím, že jako účastník trhu neposkytl Agentuře pro spolupráci energetických regulačních orgánů záznamy o transakci na velkoobchodních trzích s energií, včetně příkazů k obchodování, ve stanovené lhůtě.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CEFIL s.r.o., sídlem Zelený pruh 1560/99, 140 00  Praha 4 – Braník, IČO: 274 06 199

Společnost Slovenské elektrárne, a.s., sídlem Mlýnské nivy 47, Bratislava, PSČ 821 09, Slovenská republika, IČO: 358 29 052, jež má v České republice odštěpný závod, tj. Slovenské elektrárne, a.s. – organizační složka, sídlem Revoluční 724/7, 110 00  Praha, IČO: 269 71 801

Datum nabytí právní moci: 24. dubna 2021

Obsah

Sdílejte

Share icon