CEER: Digitalizace ve prospěch spotřebitele

Rada evropských energetických regulačních orgánů (CEER) si v loňském roce vytyčila střednědobou strategii se zaměřením na tři klíčové trendy v energetice neboli „3D" – digitalizaci, dekarbonizaci a dynamickou regulaci. Prvním významným příspěvkem k plnění této 3D strategie je veřejný konzultační proces k materiálu „Dynamic Regulation to Enable Digitalisation of the Energy System", který se zabývá přínosy i riziky digitalizace – zejména s ohledem na spotřebitele. Digitalizace byla také jedním z témat  mezinárodního fóra CEER-NARUC; druhým tématem byla kybernetická bezpečnost.

 „Energetičtí regulátoři chtějí umožnit digitalizaci, která spotřebitelům přinese úspory a přidanou hodnotu. Nástup digitalizace napomůže energetickému systému k větší pružnosti díky lepšímu využití dat. Digitalizace musí přispět k posílení role spotřebitele a zároveň musí spotřebitele adekvátně ochránit před možnými riziky; nemůžeme například dopustit prohlubování tzv. digitální propasti. V rámci konzultací očekáváme zpětnou vazbu směrem k našim regulatorním návrhům," vysvětluje Annegret Groebel, předsedkyně CEER.

Připomínky a podněty k předkládanému materiálu je možné zasílat do 14. května tohoto roku. Energetický regulační úřad, člen CEER, si dovoluje požádat všechny zástupce spotřebitelské i odborné veřejnosti, aby se do konzultací zapojili a dali najevo svůj názor. Veškeré připomínky jsou vítané a zejména v této fázi mohou podstatně ovlivnit podobu konečného výstupu.

Materiál samotný i veřejný konzultační proces naleznete pod tímto linkem.

Průvodní tisková zpráva je k dispozici zde.

Sdílejte