C+C COMPANY spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 10317-16/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

C+C COMPANY spol. s r.o., se sídlem Predmierska 404, 023 54 Turzovka, Slovenská republika, IČO: 50255967

Datum nabytí právní moci: 12. 11. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon