CAPITOL AGENCY, spol. s r.o. - rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 11416-11/2016-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem ve věci podezření ze spáchání správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na výrobu elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona nebyl v období od 4. prosince 2010 do 8. listopadu 2016 registrovaným účastníkem trhu, se analogicky podle ust. § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

CAPITOL AGENCY, spol. s r.o., se sídlem Šmeralova 128/7, Bubeneč, 170 00 Praha 7, IČO: 62584561

Datum nabytí právní moci: 17. 6. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon