CALDA, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 07381-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 12. října 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Dolní Třešňovec u nemovitosti č. p. 29, zemní práce, při kterých došlo k poškození plynovodní přípojky lPE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost CALDA, s.r.o., se sídlem Lidická 1147, Žichlínské Předměstí, 563 01 Lanškroun, IČO: 03749118

Dätum nabytí právní moci: 9. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 219.03 KB

Obsah

Sdílejte