ČAK CZ, s.r.o. – rozhodnutí porušení zákazu poškození plynárenského zařízení v ochranném pásmu či mimo ně

Datum

Číslo jednací: 06718-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 31. srpna 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Míškovice u nemovitosti č. p. 91 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Komplexní rekonstrukce ulice v obci Míškovice", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu DN 63, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost ČAK CZ, s.r.o., se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž, IČO: 25515608

Datum nabytí právní moci: 26. 9. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 351.22 KB

Obsah

Sdílejte