C+C COMPANY spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Datum

Číslo jednací: 00336-4/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

C+C COMPANY spol. s r.o., se sídlem Predmierska 404, 023 54 Turzovka, Slovenská republika, IČO: 50255967

Datum nabytí právní moci: 29. 1. 2020 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte