Datum

Číslo jednací: 07738-8/2012-ERU

Účastník řízení neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu, jako cenovému orgánu oprávněnému podle ust. § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, na základě písemné výzvy ze dne 13. června 2012, bezplatně požadované informace a podklady k ceně tepelné energie pro rok 2012 ve stanovené lhůtě v rozporu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, čímž spáchal správní delikt podle ust. § 16 odst. 3 písm. c) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Příspěvková organizace Bytové hospodářství Starý Plzenec, se sídlem Masarykovo náměstí 121, 332 02 Starý Plzenec, IČ: 00574422
Datum nabytí právní moci: 29. 8. 2012

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 416.13 KB

Obsah

Sdílejte