Bytové družstvo Klaudiánka – rozhodnutí k neposkytnutí informací a podkladů

Číslo jednací: 09524-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 12 odst. 1 zákona o cenách neposkytl jako prodávající Energetickému regulačnímu úřadu na jeho opakované písemné žádosti bezplatně informace a podklady, které si Úřad jako cenový kontrolní orgán vyžádal pro potřeby cenové kontroly, dopustil spáchání správního deliktu dle ustanovení § 16 odst. 3 písm. c) zákona o cenách.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Bytové družstvo Klaudiánka, se sídlem Pod Klaudiánkou 1019/9, 147 00 Praha 4, IČ: 25104012

Datum nabytí právní moci: 28. 10. 2014

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon